Pravidla tréniku na atletickém hřišti

 • Trénink může probíhat pouze ve stanovených, příp. předem nahlášených a schválených časových úsecích.
 • Pokud některý z účastníků tréninku zaznamená bezpečnostní problém v některém ze sektorů, je povinen přerušit trénink a problém odstranit. Pokud to není v danou chvíli v jeho silách, nesmí v tréninku pokračovat a je povinen problém ohlásit některému z členů Výboru AO.
 • Tréninku se mohou účastnit pouze sportovci, kteří jsou ve vyhovujícím zdravotním stavu a nejsou pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek.
 • Je zakázáno trénovat s poškozeným náčiním. Každý účastník tréninku odpovídá za stav tréninkového náčiní a má povinnost na počátku i v průběhu tréninku stav načiní kontrolovat. Trénovat je možné pouze s náčiním bez známek poškození, s výjimkou běžného opotřebení, které nepředstavuje bezpečnostní hrozbu (mírně ohnutý drát na kladivu, škrábanec na disku apod.).
 • Hod kladivem a diskem je možný pouze z klece vybavené sítí.
 • Souběžně s tréninkem hodu kladivem, diskem nebo oštěpem se kromě vrhačů nesmí na atletickém hřišti pohybovat další osoby. Při vstupu cizích osob trénující osoby přeruší trénink a slušně požádají náhodné návštěvníky, aby plochu opustili z důvodu možného úrazu.
 • Souběh tréninku vrhu koulí nebo hodu břemenem s jinou aktivitou na hřišti je možný při dodržení bezpečné vzdálenosti od daného vrhačského sektoru. Dodržení bezpečné vzdálenosti průběžně kontrolují všichni účastnící tréninku. Za bezpečnost účastníků jiné aktivity odpovídá trenér/vedoucí tréninkové skupiny.
 • Trénink hodu kladivem, diskem nebo oštěpem bez trenéra s trenérskou licencí nesmí probíhat o více než 4 lidech najednou. Za bezpečnost odpovídá každý ze zúčastněných sportovců.
 • Trénink hodu kladivem, diskem nebo oštěpem pod dozorem trenéra s trenérskou licencí může probíhat i ve větší skupině. Za bezpečnost všech zúčastněných odpovídá trenér.
 • Při tréninku všech vrhačských disciplín je nutno dodržovat následující pravidla:
 • Všichni účastnící tréninku musí neustále udržovat přehled o tom, zda a kdo zrovna provádí svůj hod, včetně toho, zda hází pravák či levák. V průběhu hodu musí být všechny osoby mimo výseč a její přilehlé okolí (dopadová plocha), kde hrozí dopad náčiní a nesmí dělat nic jiného, než sledovat hod a pohyb náčiní házející osoby.
 • Žádný účastník tréninku nesmí začít svůj hod, dokud se na dopadové ploše pohybuje jiná osoba.
 • V žádném případě není možné házet z více kruhů současně.
 • V žádném případě není možné, aby probíhal trénink různých disciplín proti sobě – typicky hod oštěpem proti hodu kladivem nebo diskem.
 • Trénink více disciplín současně je možný pouze pod dohledem trenéra s trenérskou licencí, který trénink vede a odpovídá za bezpečnost při tréninku.
 • V průběhu, případně po skončení tréninku je každý povinen po sobě upravit sektor (zašlapávat díry, srovnat koulařskou výseč atd.) a uklidit veškeré náčiní, aby plocha hřiště zůstala čistá a připravená na další využití a údržbu (sekání trávníku apod.).