Nové webové stránky

19.05.2023

Novinky, akce a plány budoucna - to je to, co můžete očekávat na našich nových webových stránkách www.sokolzabovresky.cz. Na těchto stránkách chceme poskytnout informace o aktuálním dění v naší TJ, sdílet novinky a plánované akce s našimi členy a veřejností. I když jsou stránky v současné době ve výstavbě, brzy je dokončíme a budeme na nich pravidelně aktualizovat veškeré důležité informace. 

V sekci Sokol - Dokumety budou k dispozici aktuální zápisy z jednání výboru TJ, které vám poskytnou přehled o rozhodnutích a projednávaných tématech. Dále zde budete mít přístup k zápisu z poslední valné hromady, který shrnuje důležité události a rozhodnutí přijatá na této schůzi. 

Buďte v kontaktu s naší TJ a sledujte naše webové stránky pro nejnovější zprávy!