Tenisové prázdniny v TJ Sokol Žabovřesky

15.09.2023

Kromě stálých návštěvníků Wilsonova lesa málokdo ví, že v prázdninovém období na tenisových dvorcích TJ Sokol Žabovřesky dochází k nečekané změně. V průběhu roku mohou návštěvníci lesa ze stezky procházející kolem tenisových dvorců sledovat na dvorcích číslo 5 a 6 individuální výuku a tréninky chlapců i dívek ve školním někdy i předškolním věku. Jedná se o mladé členy žabovřeského Sokola. V období prázdnin však dochází po tři týdny ke změně, areál ožívá, z dvorců se ozývá neočekávané množství dětských hlasů a k vidění jsou v pohybu velké skupiny dětí u tohoto individuálního sportu neobvyklé.

Tento jev se opakuje v tenisovém areálu úspěšně již od roku 2001. Každého týdenního soustředění se zúčastňuje přibližně 20 dětí, celkem jde tedy asi o 60 dětí. Nejde jen o členy tenisového oddílu, těch je v letošním roce 43. Cílem soustředění je také přilákat k našemu oblíbenému sportu další zájemce a tak je akce zpřístupněna i těm, kteří ještě tenhle sport nevyzkoušeli a členy oddílu nejsou.

Největším úspěchem a radostí trenérů z odvedené péče a práce tak kromě radosti, kterou sportovní týden dětem přináší také skutečnost, že někteří absolventi soustředění se pro tenis zapálí a rozhodnou se pro něj i do budoucích let.

Letošní rok si mladými účastníky počasí pohrálo asi více než v letech minulých. Po dobu dvou týdnů soustředění počasí akci přálo. Třetí týden soustředění, kterým byl poslední týden prázdnin bylo několik velkých bouřek, které občas pobyt venku znemožnily. Ale ani ty nemohly zdárný průběh týdně narušit .

Všechna tři soustředění byla organizována jednatelkou TJ Mgr. Ivou Zajícovou, která je současně trenérkou 1. třídy. Dalšími trenérem byl br. Petr Bůžek. Oběma trenérům po celou dobu asistovaly další mladé členky oddílu tenisu.

Celá akce je zakončena různými soutěžními sportovními aktivitami, oceněním dětí udělenými diplomy a medailemi. Na závěr společným přípitkem šampaňským, samozřejmě nealkoholickým.

Tenis je individuální sport a tak je z tohoto důvodu i počet účastníků jednotlivých soustředění limitován, situace je zde složitější než u sportů kolektivních. I proto nebyla v minulosti tato akce příliš prezentována.

Ale protože jsem optimista tak věřím, že některé rodiče informace o tenisových soustředěních zaujme, rozhodnou se příští rok své děti přihlásit a vedení oddílu tenisu se dokáže úspěšně vyrovnat i s větším počtem zájemců.

Jan Svoboda