Slovo místostarosty

14.05.2024

Vážení přátelé sportu a sokolských hodnot, bratři a sestry, sokolové a sokolky ze Sokola Žabovřesky, vážení přátelé, je to mu více než rok co jsem byl zvolen do funkce místostarosty Sokola Žabovřesky a rád bych Vám tímto otevřeným dopisem přiblížil, co všechno se za tento první rok mojí funkce ve výboru Tělocvičné jednoty událo, jaké problémy se řešily a co nás do budoucna čeká.

Začnu úplně od začátku, abych Vám přiblížil, jak to všechno začalo. Úvodem musím říct, že do nového výboru Sokola Žabovřesky jsem se přihlásil z několika důvodů. Jednak proto, že se mi líbí sokolské hodnoty. V Sokole se oslovujeme bratři a setry a toto symbolické oslovení nám ukazuje, jak bychom se měli k sobě chovat při sportu, ale i mimo něj. Sokolský pozdrav "Tužme se " vyjadřuje myšlenku, že sport a pohyb by měl byt nedílnou součástí každého z nás, protože bez pohybu naše tělo nemůže dobře fungovat. Zvláště, když se díváme dnes na mladé lidi, kteří tráví dlouhé hodiny denně u svých mobilních telefonů, uvědomíme si, jak moc je zařazení pohybu i sportu do života důležité. Bez nadsázky můžu říct, že je to velmi důležité pro celou společnost, protože jen s dostatkem zdravých a práceschopných lidí se dají zvládnout problémy moderního světa.

Dalším důvodem bylo to, že jsem své manažerské zkušenosti z podnikání chtěl předat dál a zapojit se do práce, která je neplacená, časově náročná, ale má smysl. Mohu přispět svým malým dílem k zlepšení podmínek pro sportování všech generací a především mládeže, která to dnes tolik potřebuje.

A v neposlední řadě už jsem se nemohl dívat na ten krásný areál Sokola Žabovřesky, který postupně chátral. Jak říká bratr Bukovský, starosta naší sokolské Župy Jana Máchala: "Kdo chce působit ve výboru Sokola musí být především srdcař, protože mnoho hodin neplacené práce pro Sokol není pro každého." Až po nějakém čase jsem pochopil, jakou velkou měl pravdu.

Samozřejmě bych se do této činnosti nezapojil, kdybych nevěděl, že budou v novém výboru TJ aspoň někteří podobně smýšlející lidé jako já. Kolegové, kteří mají zároveň dostatek zkušeností, ale i elán do neplacené práce ve volném čase. Takoví lidé se logicky neshánějí lehce. Musím říct, že jsem měl velké štěstí, že jsem oslovil pana Pavla Crhana (dlouholetého managera fotbalového klubu Svratka Brno, který má za sebou mnoho let zkušeností s vedením úspěšného fotbalového klubu a rozvojem sportovišť, pracuje i v komunální politice městské části Žabovřesky, kde řeší sportovní činnost a má bohaté zkušenosti s práci na dotačních programech. Pan Crhan mi velmi pomohl hned ze začátku, že oslovil přímo pana starostu městské části Žabovřesky, pana Mgr. Filipa Ledera, jestli by se na práci na revitalizaci areálu Sokol Žabovřesky nechtěl také podílet. Pan Leder dlouho váhal (dnes už úplně chápu proč), ale nakonec na spolupráci kývl.

Pana starostu Ledera, jsem znal pouze ze žabovřeského tisku, a protože jsem se o komunální politiku zajímal jen okrajově, věděl jsem o něm jen to, že má velkou podporu žabovřeských občanů a jeho náskok před ostatními v komunálních volbách mě překvapil.

Když jsme se osobně poznali, brzo jsem pochopil, že jeho příchod do Sokola Žabovřesky bude pro rozvoj Sokola velmi významným krokem. Jeho dlouholeté zkušenosti z prestižní právní kanceláře, politické zkušenosti, zkušenosti s dotačními programy atd. mi dávaly a nadále dávají naději, že naše práce nebude ztrátou dnes tak drahocenného času, ale že se nám podaří dostat Sokol Žabovřesky na zcela jinou úroveň.

I další nově zvolení členové výboru zejména bratr König, který se také velmi aktivně zapojil ve svém volném čase do řešení Sokola a jeho zkušenosti z oblasti IT ekonomiky jsou velkým přínosem.

Většina zvolených členů jsou noví a do výboru z předchozího vedení TJ byly zvoleny pouze sestra Zajícová za tenis a sestra Mayerová za všestrannost. Sestra Zajícová řešila především vyřízení všech pojistných událostí a že jich hned první rok nebylo málo.

Pro ty, kdo nezná strukturu sokolské organizace ještě upřesním, že máme kontrolní výbor, který má za úkol kontrolovat hospodaření v sokole a tam byli zvoleni bratr Hoffman, bratr Svoboda a sestra Fikerová, kteří se také aktivně zapojili do řešení a kontroly hospodaření. Všechny oddíly mají ještě svoje výbory, které řeší dílčí problémy v oddílech a sportovní činnost.

Ale nyní již k tomu hlavnímu, a to co vše se podařilo za rok činnosti nového výboru a jaké výzvy nás čekají do budoucnosti.

Když jsme se začali seznamovat se stavem celého areálu (snad s výjimkou tenisového areálu) začali jsme zjišťovat, že stav celého areálu je velmi tristní. Už na první pohled připomíná spíše skanzen sportoviště minulo století než opravdové sportoviště 21.století, které má sloužit rozvoji sportu a sokolských myšlenek. Celý atletický areál včetně budov byl ve velmi zchátralém stavu, v tělocvičně nefungovalo topení. Z jednoho topidla dokonce mírně unikal plyn. Krásná roky oblíbené sauna zavřená od roku 2021. Stav budovy posilovny se mi nechce snad ani komentovat, také připomínal spíše skanzen. Čím více jsme areál začali poznávat tím více roky neřešených problémů se před námi objevovalo. Situace se zdála být značně zoufalá a hned mě napadlo, do čeho jsem se to pustil? Chátrající areál, roky neřešené problémy, minimální opravy a investice v minulých letech. Nefungující struktura organizace, havarijní stav budov, obrovské náklady na energie, nízké příjmy z dotací, náletové dřeviny v celém areálu, havarijní stav stromů, špatná inventarizace majetku, nejasné účetnictví a nulová možnost pro členy i veřejnosti seznámit se s hospodařením jednoty. Nezpůsobilé a místy zdraví ohrožující sportoviště atletického areálu, provozu neschopná a zchátralá sauna atd...

Samozřejmě to vyvolává otázku, jak je možné, že se to nechalo dojít až sem? Nový výbor se rozhodl, že otázku minulosti nebude otevírat a nechá pouze na svědomí každého člena minulého výboru, ať si sám odpoví, jakou práci pro rozvoj Sokola vykonal. Bylo by to složité a smutné dokazování toho, kdo více či méně mohl za stav ve kterém se areál nachází. Kdykoli se tato otázka otevřela členové bývalého výboru začali svalovat vinu jeden na druhého a k ničemu to nevedlo. Dalším argumentem bývalých členů bylo to, že by se dělalo více, ale bohužel však nebyly peníze. Každý si udělá obrázek sám a my jsme za tímto nepříliš úspěšným dlouholetým vedením minulého výboru hru včele s bývalým starostou Dvořákem udělali tlustou čáru a začali úplně od nuly.

Začali jsme krok po kroku a že těch kroků bylo. No posuďte sami: Po seznámení se s tristním stavem areálu jsme začali krok po kroku řešit nejdříve akutní případy a havarijní stavy.

Začnu v atletickém areálu, který je v nehorším stavu z celého areálu. Tam byla situace opravdu kritická.

Tělocvična

Zastaralé topení, tzv.wafky, v tělocvičně v atletickém areálu bylo v žalostném stavu, z jednoho topení unikal plyn. Nechci vůbec domýšlet, kam až mohla situace dojít kdyby nepřišlo nové vedení TJ. Náklady na topení byly obrovské a i proto byla hospodářská situace Sokola v době převzetí novým výborem tak špatném stavu.

Zajistili jsem opravu a výměnu nefunkčního a nebezpečného topidla, nastavili provoz tělocvičny tak aby byl plně vytížen ve dvou dnech a ostatní dny se pouze temperovalo a nevznikaly ekonomické ztráty.

Inventarizace majetku

V celém areálů jsme udělali kompletní inventarizaci majetku, včetně restaurace Rosnička, která také patří do majetku Sokola Žabovřesky a jejíž technický stav je podobně tristní.

Nechali jsme zpracovat revizní posudek od renomovaného soudního znalce, který dělá revize pro mnoho akreditovaných sportovišť v ČR a zjistili jsme, že většina sportovišť v atletickém areálu neprošla revizí a co je nutné postupně revitalizovat.

Nový správce na atletickém stadionu

Přijali jsme nového správce atletiky, který postupně pracuje na dlouho neřešených problémech v areálu dle instrukcí VTJ. V celém areálu je obrovské množství náletových dřevin, nevyčištěných, zarostlých ploch a neudržovaných míst, které se postupně prořezávají a čistí. Velké množství odpadu z toho to čistění a řezání se podařilo díky bratru starostovi téměř zadarmo ve spolupráci s městkou zelení odstranit. Práce nadále pokračují.

Inventarizace dřevin a havarijní stav stromů

VTJ nechal vypracovat kompletní inventarizaci a posudky dřevin v celém areálu. Věc, které všechny předešlé vedení odkládala a došlo to tak daleko, že nám to doslova padá na hlavu. V dubnu spadl při bouřce strom, který byl v havarijním stavu na zahrádku restaurace Rosnička pul hodiny po té co jsem tam seděl a vedle sedělo 6 dětí. Když se podíváte na fotografie pořízené k likvidaci škody, mrazí z toho...

Výsledkem zpracování posudků jenže 148 stromů v areálu není bezpečných a musí se řešit ořez nebo kácení. Opět díky panu starostovi a jeho kontaktům na městskou zeleň se některé stromy už nyní podařilo vyřešit téměř zadarmo. Spadlý strom byl odstraněn, zničená pergola na zahradě byla opravena díky bratru Hoffmanovi z kontrolní komise a už je vše v původním stavu. Práce pokračují dále a nebude jí do budoucna málo.

Sauna a řešení otázky sauny

Roky oblíbená a využívanou saunu v roce 2021 minulý výbor zavřel kvůli špatnému a dlouho neřešenému technickému stavu a zvýšeným nákladům na energii. Sauna byla důležitým prvkem v ekonomice Sokola Žabovřesky, protože přispívala svým ziskem spolu s dotacemi k lepšímu stavu financí. Ukončení a neřešení sauny mělo velký dopad na ekonomiku Sokola Žabovřesky. Novému výboru se povedl zatím nejvýznamnější krok z celého působení ve svém funkčním období, a to že na březnovém zastupitelství města Brna zastupitelstvo města Brna schválilo záměr poskytnutí dotace až do výše 6,5 milionu korun.

Je to obrovský úspěch pro současné vedení, zejména bratra starosty Ledera, br.Crhana, technické řešení jsem pak vyřazoval já s bratrem Königem. Bylo s tím spojené mnoho jednání na různých úrovních včetně paní primátorky Vaňkové. Pokud se podaří dotaci úspěšně získat, byla by to absolutně nejvyšší dotace z historie Sokola Žabovřesky. Jsme na dobré cestě, bude s tím ještě hodně práce, ale vhledem ke schválení zastupitelstva města Brna pevně věříme, že vše dobře dopadne a nová krásná sauna kromě možnosti saunování přinese i nezanedbatelné finanční prostředky, které se budou moci využít na další revitalizaci areálu.

Konsolidace účetnictví a dotačních programů

Stav účetnictví i zpracování dotací bylo v žalostném stavu po převzetí novým VTJ začala nová hospodářka sestra Alena Klemová hned řešit, nebyla zpracována správně členská základna a dotací bylo zažádáno a rozpracováno velmi málo. Bohužel v průběhu roku musela ze zdravotních důvodů sestra Klemová odstoupit a museli jsme sehnat novou paní hospodářku, která bude provizorně řešit účetnictví a dotační programy do doby, než bude na valné hromadě zvolená nová hospodářka Sokola Žabovřesky.

Sestra Denisa Jankova se svojí funkce se velmi aktivně zapojila a díky její aktivní práci se nám na novou sezonu podařilo sehnat dotace přes půl milionu korun, což je oproti minulým létům několikanásobně více.

Hospodaření a dotační programy jsou samozřejmě klíčové k řešení revitalizace zanedbaného a zchátralého areálu a nový Výbor TJ to má jako prioritní úkol. Nechtěl bych já ani moji někteří kolegové z VTJ skončit svoji práci pro Sokol Žabovřesky s tvrzením, že bych udělal pro Sokol více, ale bohužel nebyly peníze.

Bratr König se zapojil do společné práce se sestrou Jankovou a dohromady zpracovali správný seznam členské základny.

Revitalizační projekt a následné žádaní o investiční dotace

VTJ schválilo a vybralo renomovaného architekta Ing.arch, Kynčla ke zpracování studie konceptu, jak by měl vypadat celý areál v budoucnu. V současné době již na projektu pracuje. Bude dělat více variant konceptu budoucího uspořádání a možností sportovišť. Všichni členové Sokola Žabovřesky si na valné hromadě vyberou vítěznou variantu, jak by měl areál vypadat a jaké všechny možnosti sportování by zde do budoucna mohly být.

Na zádě schváleného projektu začne Sokol Žabovřesky žádat o investiční dotace, které se pohybuji už od zajímavějších částek od milionu korun nahoru.

K projektu bylo nejdříve nutné zaměřit celý areál geodeticky, bratr starosta Leder zařídil za symbolickou cenu, čímž jednotě opět ušetřil nemalé peníze.

Tenis

Nejlépe technicky zachovalý stav areálu Sokola Žabovřesky, díky dobré technické správě dnes již bývalého tenisového správce bratra Kučery. Bratr Kučera již nechtěl pokračovat ve správcovství a bylo nutné situaci řešit. Bylo nutné vyřešit nového správce a provozovatele občerstvení pro hráče a zajistit financování pro obě pozice. Ve spolupráci s vedením Tenisového oddílu byl vybrán nový správce bratr Novotný i provozovatel baru bratr Šmerek. Díky nově získaným dotacím, které se podařilo získat se pokryl se podařilo vyřešit i financování obou pozic.

Prezentace oddílů na internetu

Bratr König zařídil nové internetové stránky, kde každý člen i nečlen Sokola Žabovřesky se může podívat na aktuální dění. Jsou tam všechny zápisy ze schůzi výboru, aby si každý mohl podívat o čem vedení jednalo, co řešilo a jak vývoj pokračuje.

Bratr König dále zařídil nový rezervační systém, který už úspěšně funguje v oddíle tenisu a muže se postupně implementovat v atletickém a oddíle a případně v dalších oddílech.

Společně jsme vyřešil kamerový systém, který bude monitorovat dění v areálu, aby nedocházelo k vandalismu a sportoviště byly používány podle stanovených pravidel.


Dalších mnoho dílčích operativní řešení bylo mnoho a nechci Vás tím zatěžovat (oprava střechy, tělocvična atd.)

Závěrem bych chtěl krátce poděkovat všem bratrům a sestrám, kteří se jakkoli zapojili do rozvoje našeho krásného, ale bohužel zchátralého areálu Sokola Žabovřesky. Především bratru starostovi Lederovi, protože díky jeho kontaktům a vytrvalé práci se získalo nemálo peněz na dotacích a ušetřilo spoustu peněz za zaměření geodety, spolupráci s městskou zelení atd.

Bratr Crhan aktivně pomáhal při řešení dotací (zejména té nejdůležitější v letošním roce – dotace na saunu). Jeho rozsáhlé zkušenosti z dotačních programů i vedení sportovního klubu jsou i pro Sokol bezesporu velkým přínosem.

Bratr König aktivně řešil spousty problémů v členské základně, účetnictví, internetové prezentace a rezervačního systému, velmi aktivně pomáhal mně i bratru Lederovi s dílčími problémy.

Sestra Janková, zastupující hospodářka, se velmi rychle zapracovala do problematiky dotací a podařilo se jí získat rekordní dotace přes půl milionu na příští rok.

Sestra Zajícová řešila všechny pojistné události a nebylo jich málo (spadly strom na restaurace, spadlý strom na plot, zničené zámky atd.)

Sestra Majerová se aktivně zapojila do hlášení problémů zejména v atletickém areálu a tělocvičně.

Sami můžete posoudit kolik práce kolem Sokola Žabovřesky se za rok udělalo a jsem rád, že se parta několika nadšenců, kteří ve VTJ jsou zcela zdarma ve volném čase nastolili směr, který dává naději všem v Sokole Žabovřesky, že se náš splní náš společný cíl: Nádherný a funkční sportovní areál, kde budou nastavená jasná pravidla a kde budou moci sportovat lidé všech věkových skupin v různých oddílech závodně i rekreačně v souladu se sokolskými myšlenkami. V areálu i s možností relaxace v krásné sauně nebo historické zahradní restaurace.

Možná, že si někteří z vás si řeknou zase tak moc se toho na první pohled za první rok moc nezměnilo. Může se to někomu zdát a je to proto, že mnoho důležitých a pracných kroků, zatím nejsou z venku nijak poznat (Sauna, projekty řešení stromů atd), ale tyto kroky byly velmi důležité k dalšímu posunu při revitalizaci...

Těším se, že příští rok už bude zase o něco optimističtější a zvládnou se další revitalizační kroky k obnově areálu. Je však před námi ještě spousty práce a budou potřeba další velké investice, které se musí postupně řešit krok po kroku.

Srdečně Vás všechny zvu na naši valnou hromadu, která se koná každoročně a letos se bude konat ve velkém sále v Rubínu 16.5.2024 v 18 hodin, takže je opravdu dost místa pro všechny, kdo má o sportování v Žabovřeském Sokole zájem.

Se sokolským pozdravem "Tužme se".

V Brně dne 13.5.2024

Jindřich Telecký                  

 Místostarosta TJ Sokol Brno Žabovřesky