Pozvánka na Valnou hromadu 29.6.2023

14.06.2023

Výbor pobočného spolku TJ Sokol Brno - Žabovresky Vás zve na zasedání Valné hromady, které se uskuteční ve čtvrtek 29.6.2023 v 18.00 hod v prostorách klubovny tenisu.

Program:

1. Zahájení

2. schválení programu

3. volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

4. schválení roční účetní uzávěrky rok 2022

5. Různé

6. Návrh usneseni valné hromady

7. Závěr


Prezence delegátů 17.30 - 18.00hod