Pozvánka na schůzi tenisového oddílu

04.09.2023

Výbor TJ Sokol Brno Žabovřesky si Vás dovoluje pozvat na schůzi tenisového oddílu, která se bude konat jako schůze volební a to ve čtvrtek 21. září 2023 v 18.00 hodin v klubovně tenisového oddílu TJ Sokol Brno Žabovřesky

Program schůze:

  • Zahájení
  • Schválení zásad pro příspěvky, předkládání návrhů a pozměňovacích návrhů
  • Volby komisí (volební, návrhové, mandátové) a zapisovatele
  • Hlasování o návrhu programu
  • Zpráva o činností TO za rok 2023
  • Zpráva o hospodaření TO za rok 2022 a 2023
  • Zpráva o provozu tenisového areálu v roce 2023
  • Volba výboru TO (předsedy, místopředsedy a dalších členů VTO)
  • Různé (diskuze)
  • Návrh usnesení výroční schůze

Mgr. Jindřich Telecký
Místostarosta VTJ