Platba členských spolkových a oddílových příspěvků pro rok 2024

10.03.2024

Vážení bratři a sestry,

v návaznosti na nové Stanovy ČOS ze dne 25.11.2023 čl. 4.8 Vás upozorňujeme na změny a důsledky nedodržování termínů platby členských spolkových příspěvků.Termín platby členských spolkových příspěvků je stanoven do 31.3.2024. Pokud člen nezaplatí tento poplatek a po upozornění ani do 15.4.2024 je výbor TJ povinen člena vyškrtnout z členské základny jednoty. Obracíme se na Vás proto s žádostí o doržení termínu platby tak,abychom nemuseli následně společně řešit administrativní proces přijímání členů znovu dle novelizovaných Stanov ČOS.

Ve stanovené lhůtě je nutno zaplatit tzv. udržovací poplatek ve výši:

Dospělý člen 19-64 let : 700,- Kč (600,- Kč poplatek ČOS, 100,- Kč poplatek oddílu) 

Senior od 65 let: 400,- Kč (300,- Kč poplatek ČOS, 100,- Kč poplatek oddílu)

Žáci do 18 let: 400,- Kč (300,- Kč poplatek ČOS, 100,- Kč poplatek oddílu)

Platbu prosím prověďte na učet TJ: 1356220359 / 0800

Variabilni symboly jsou: Atletika - 01, Tenis - 37, Starší ženy - 45, Šerm - 36, Volejbal - 40

Do poznámky uvěďte jméno a příjmení.

Poplatky ČOS následně posíláme ČOS (České obci sokolské) a nezůstávají v naší TJ.

Pokud chcete využít platbu přes QR kod, tak je nutné ručně doplnit VS, částku a poznámku pro příjemce. QR kod automaticky vyplní pouze číslo účtu.

O tyto částky budou následně sníženy celkové roční poplatky. Ale už nyní je možné provést platbu v plné výši viz ceník pro jednotlivé oddíly níže.

Ceník členských a oddílových příspěvků

Atletika

Variabilní symbol pro platbu na účet: 01

Do poznámky prosím uvěďte jméno a příjmení

Došpelý 19-64 let

poplatek ČOS 600.- Kč + oddílový poplatek 1 000.- Kč

1600 Kč

Senioři od 65 let

poplatek ČOS 300,- Kč + oddílový poplatek 800,- Kč

1100 Kč

Mládež do 18 let

poplatek ČOS 300,- Kč + oddílový poplatek 700,- Kč

1000 Kč

Poplatky pro atletický oddíl jsou snížené z důvodu omezení sportoviště.

Tenis

Variabilní symbol pro platbu na účet: 37

Do poznámky prosím uvěďte jméno a příjmení

Došpelý 19-64 let

poplatek ČOS 600.- Kč + oddílový poplatek 3 500.- Kč

4100 Kč

Senioři od 65 let

poplatek ČOS 300,- Kč + oddílový poplatek 3300,- Kč

3600 Kč

Dorost 15-18 let

poplatek ČOS 300,- Kč + oddílový poplatek 2400,- Kč

2700 Kč

Žáci 11 - 14 let

poplatek ČOS 300,- Kč + oddílový poplatek 1700,- Kč

2000 Kč

Děti do 11 let

poplatek ČOS 300,- Kč + oddílový poplatek 800,- Kč

1100 Kč

Starší ženy

Variabilní symbol pro platbu na účet: 45

Do poznámky prosím uvěďte jméno a příjmení

Došpelý 19-64 let

poplatek ČOS 600.- Kč + oddílový poplatek 1 300.- Kč

1900 Kč

Senioři od 65 let

poplatek ČOS 300,- Kč + oddílový poplatek 1 300,- Kč

1600 Kč

Dospělí - cvičitelka

poplatek ČOS 600,- Kč + oddílový poplatek 500,- Kč

1100 Kč

Šerm

Variabilní symbol pro platbu na účet: 36

Do poznámky prosím uvěďte jméno a příjmení

Došpelý 19-64 let

poplatek ČOS 600.- Kč + oddílový poplatek 2 100.- Kč

2700 Kč

Senioři od 65 let

poplatek ČOS 300,- Kč + oddílový poplatek 2 100,- Kč

2400 Kč

Žáci do 18 let

poplatek ČOS 300,- Kč + oddílový poplatek 2 100,- Kč

2400 Kč

Volejbal

Variabilní symbol pro platbu na účet: 40

Do poznámky prosím uvěďte jméno a příjmení

Došpelý 19-64 let

poplatek ČOS 600.- Kč + oddílový poplatek 1 800.- Kč

2400 Kč

Senioři od 65 let

poplatek ČOS 300,- Kč + oddílový poplatek 1 800,- Kč

2100 Kč