Valná hromada 16.5.2024

01.05.2024

Datum konání: 16.5.2024

Místo konání: KD Rubín – velký sál, Makovského náměstí 3, 616 00 Brno (dále KD Rubín)

Výbor pobočného spolku Tělocvičná jednota Sokol Brno-Žabovřesky (dále TJ) svolává zasedání valné hromady, které se uskuteční dne 16.05.2024 v 18:00 hodin v prostorách velkého sálu KD Rubín.

Program:

  • Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
  • Schválení zásad pro příspěvky, předkládání návrhů a pozměňovacích návrhů
  • Volba návrhové a mandátové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
  • Zpráva o činnosti a hospodaření TJ za rok 2023
  • Zpráva kontrolní komise
  • Schválení účetní závěrky za rok 2023, schválení návrhu na úhradu ztráty za rok 2023
  • Schválení návrhu rozpočtu TJ pro rok 2024, zpráva o plánu činnosti v roce 2024
  • Volba člena výboru TJ – hospodář
  • Různé

Za VTJ starosta

Filip Leder